De academies van Genk en van Hasselt willen hun leerlingen vanaf de derde graad de kans bieden om ook buiten de academie te leren samenspelen.

Hiervoor zijn zij op zoek gegaan naar muziekverenigingen die in aanmerking komen om als zogenaamde ‘alternatieve leercontext’ op te treden. De kandidatuur van onze harmonie werd daarbij gunstig beoordeeld en onze vereniging werd zo erkend als ‘opleidingscentrum’ voor jonge muzikanten die een blaasinstrument of slagwerk spelen.

Wij hebben deze goedkeuring onder meer te danken aan het feit dat onze dirigenten over de nodige muzikale en pedagogische bekwaamheidsbewijzen beschikken. Verder werd geoordeeld dat de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van ons repetitielokaal voldoen aan de voorwaarden die door de onderwijsinspectie Vlaanderen werden opgesteld.

Geïnteresseerde leerlingen kunnen (via stroobanders@gmail.com) een aanvraag indienen om deel te mogen nemen aan de repetities en uitvoeringen van onze vereniging. Deze leerlingen verplichten er zich dan toe om tussen 1 september en 30 juni minstens 36 uur aanwezig te zijn op de repetities.

Personeelsleden van de academie zullen af en toe ter plaatse gaan kijken hoe de leerling het doet in de muziekvereniging van zijn keuze. Dit kan gebeuren tijdens een repetitie of tijdens een uitvoering. De leraar van de academie staat ook in voor de beoordeling van de leerling.

Het project heeft aanzienlijke voordelen voor alle betrokken partijen.

De academie kan haar leerlingen motiveren om de instrumentlessen te blijven volgen, doordat ze hen een ‘praktijkervaring’ kan aanbieden.

Leerlingen die al in een vereniging spelen, moeten ook niet meer naar de samenspelklas gaan omdat ze al samen musiceren in een ‘alternatieve leercontext’.

De muziekverenigingen kunnen jonge muzikanten blijvend aan zich binden via deze formule.