Na tientallen jaren te hebben gerepeteerd in een aantal ruimtes die haar door het gemeentebestuur ter beschikking werden gesteld, kreeg onze harmonie enkele jaren geleden de gelegenheid om een erfpachtovereenkomst af te sluiten met betrekking tot Zaal Terlogt.

Toen onze vereniging haar intrede deed in deze zaal, waren de eerste indrukken echter niet allemaal even positief. Dat had voor een deel te maken met enkele herstellingen en renovaties, waarvoor we onze financiële reserves moesten aanspreken. Onze voornaamste bezorgdheid was echter de zwaar tegenvallende akoestiek van onze nieuwe repetitieruimte, die veel te veel nagalm produceerde.

Uit onze contacten met het in Diepenbeek gevestigde bedrijf Amptec bleek gelukkig dat daar op een eenvoudige manier iets aan te doen viel. Door de plaatsing van tientallen geluidsabsorberende panelen aan wanden en plafonds kon de erg hinderlijke weerkaatsing van geluid ondertussen dan ook al substantieel gereduceerd worden.

Aan deze ingreep, die ook noodzakelijk was om het gehoor van onze leden te beschermen, hing uiteraard een prijskaartje. Mocht de harmonie deze werken volledig zelf hebben moeten bekostigen, dan zou dat een hele hap uit haar begroting gekost hebben. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we er dankzij de financiële steun van CERA in geslaagd zijn om de impact van deze ingreep op onze boekhouding binnen de perken te houden. Dank u wel, CERA!