Het verheugt ons dat er een heleboel mensen komen luisteren naar onze optredens en dat deze sympathisanten ook talrijk aanwezig zijn op de andere door ons georganiseerde activiteiten. Deze steun wordt door muzikanten en bestuursleden heel erg geapprecieerd.

Om het speelplezier van jong en oud te kunnen blijven garanderen, hebben we als vereniging echter ook nood aan voldoende financiële middelen, onder meer om te kunnen repeteren in een verwarmd en verlicht lokaal. Maar wij hebben ook nog andere onkosten. Zo moeten wij bijvoorbeeld nieuwe muziekwerken en instrumenten aankopen. Deze instrumenten moeten daarna natuurlijk ook nog regelmatig onderhouden worden.

Naast de financiële steun die wij van de gemeentelijke overheid en van ons beschermcomité ontvangen, kunnen wij gelukkig ook nog rekenen op onze zogenaamde ereleden. Zij steunen ons met een jaarlijkse financiële bijdrage van (minstens) 10 euro.

Als ook u deel wil uitmaken van onze ereleden, dan kan u 10 euro (of meer) overschrijven op rekeningnummer: BE15 7512 0820 9530 van K.H. De Stroobanders, met als mededeling: ‘Erelidgeld’.

Bent u zelfstandige of oefent u een vrij beroep uit, dan krijgt u op uw verzoek een betalingsbewijs toegestuurd wanneer u onze vereniging voor minstens 30 euro steunt. Dit document kan u dan bij uw belastingaangifte voegen.

De dirigenten, bestuursleden en muzikanten willen u alvast hartelijk danken voor uw morele en financiële steun!