Het Beschermcomité van de Koninklijke Harmonie de Stroobanders werd in mei 1977 als vereniging zonder winstgevend doel opgericht naar het voorbeeld van een buurgemeente waar al een vergelijkbare vereniging bestond.

Initiatiefnemer was de Heer Raymond Daniëls, die ook de eerste voorzitter werd. Er werden twaalf gelijkgezinden gezocht. Het waren een soort ‘apostelen’, die de harmonie allemaal een warm hart toedroegen en bereid waren via hun bijdragen de financiële lasten van de vereniging te verlichten. Deze financiële ondersteuning, die verzameld werd onder de vorm van lidgelden, is tot op heden behouden gebleven.

Het aantal leden van het Beschermcomité is altijd ongeveer hetzelfde gebleven. Een van de stichtende leden van weleer maakt ook vandaag nog deel uit van de vereniging. De doelstelling is gedurende al die jaren dezelfde gebleven: de harmonie zowel moreel als financieel ondersteunen.

Concreet vertaalt de morele ondersteuning zich in de aanwezigheid van de leden op zoveel mogelijk concerten en andere activiteiten van de harmonie. Het financiële luik behelst onder andere het (helpen) bekostigen van de aankoop van muziekinstrumenten en het betalen van eventuele andere noodzakelijke uitgaven.

Zoals de statuten bij de oprichting op 16 mei 1977 voorschreven is er jaarlijks maar één Algemene Vergadering, waarop kandidaat-leden “slechts met 100% der stemmen der aanwezige leden worden aanvaard” en waar de lidgelden worden bepaald naargelang de kasvoorraad en de voorziene uitgaven ten voordele van de harmonie.