Herman Vanspauwen

Het “nest” waarin Herman Vanspauwen samen met zijn drie broers opgroeide, stond in de Kukkelbosstraat in Diepenbeek. Nadat hij zijn lager middelbare studies had beëindigd, vond Herman dat het tijd werd om zijn muzikale vleugels uit te slaan. Hij trok naar Leuven, waar hij zijn klarinetstudies aan het Lemmens-instituut verderzette.

In die tijd ontstond ook een dixielandformatie die werd opgericht door Herman en door drummer Remi Vandebroek, zijn buurman uit de Helstraat. Als echte “jezuïten” wilden de “Deep Creek Jazzuits” niet het katholieke geloof, maar de jazz verspreiden. Daar zijn ze zeker aardig in geslaagd, want verschillende Limburgse jazz-bands traden in hun voetsporen.

Na zijn muziekstudies ging Herman aan de slag als klarinetleraar in de muziekacademies van Genk (afdeling Diepenbeek), Dilsen-Stokkem en van Lier. Zijn “hobby” bleef al die jaren veel van zijn tijd in beslag nemen. Resultaat van deze passie voor de jazz waren talrijke optredens en verschillende CD-opnames.

Na een lange carrière als muziekleraar besloot Herman in de zakenwereld te stappen. Hij bleef echter muzikaal actief, onder andere binnen het Willy Claes Quartet en samen met enkele (eigen) big bands.

Als oud-lid van onze harmonie is Herman altijd in contact gebleven met De Stroobanders. Momenteel vervolledigt hij zijn muzikale vaardigheden met een aanvullende opleiding als dirigent en componist onder de kundige vleugels van Kevin Houben.

Dries Wouters

Dries begon zijn muzikale carrière al zeer vroeg bij de harmonie van Wellen, waar hij zijn eerste lessen klarinet kreeg. Hierna ging hij klarinet studeren aan het Stedelijk Conservatorium in Hasselt bij Jean-Marie Kuipers en later bij Greet Severens aan het Lemmensinstituut in Leuven.

Dries koos een andere professionele carrière, maar was niet meer weg te slaan uit de harmonie- en fanfarewereld. Hij ontwikkelde daarbij een voorliefde voor de lage houtinstrumenten, vooral dan bas- en contrabasklarinet. Verder neemt hij ook nog regelmatig één of andere saxofoon of een bastuba ter hand.

In 2009 kreeg Dries de kans om het dirigeerstokje over te nemen in de harmonie van Gors-Opleeuw en in 2010 startte hij de cursus Directie bij docent en componist Kevin Houben. In 2014 rondde hij deze cursus af met de hoogste onderscheiding. Daarnaast nam hij actief deel aan Master Classes bij onder anderen Jan Cober, Tijmen Botma, Alfred Reed en Philip Harper.

Vandaag is Dries verbonden als dirigent aan de Koninklijke Harmonie De Stroobanders uit Diepenbeek en aan de Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid uit Gors-Opleeuw.