ZAAL TERLOGT

Op 28 mei 2020 werd er een erfpachtovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Diepenbeek en onze harmonie. Daardoor krijgen de Stroobanders voor 27 jaar zaal Terlogt in de Helstraat in erfpacht. Met deze overdracht van eigendom komt onze harmonie voor het eerst in haar lange geschiedenis in het bezit van een eigen repetitieruimte, die ze bovendien nog voor een aantal andere activiteiten (zoals concerten en restaurantdagen) kan gebruiken.

Het gebruik en onderhoud van deze zaal (en van enkele omliggende terreinen) zal natuurlijk een aantal onkosten meebrengen. De energiekosten (gas, elektriciteit, water) zijn nu inderdaad volledig voor rekening van de harmonie. Anderzijds zal de harmonie ook inkomsten kunnen genereren door Terlogt te verhuren voor allerlei kleinschalige evenementen, zoals restaurantdagen, babyborrels, verjaardags- en communiefeesten, enz. Op die manier zal het beheer van deze zaal er zeker toe kunnen bijdragen dat onze vereniging financieel gezond blijft.